Newsletter červen 2016

Z wikigreen-cs
Přejít na: navigace, hledání

31. května 2016

Čeští studenti přijeli odpoledne vlakem do Barendrechtu. Nizozemští studenti vzali své české protějšky k sobě domů, kde se seznámili se jejich hostitelskými rodinami. Měli na základě dotazníků z prvního roku projektu porovnat přístup domácností v Nizozemsku a Čechách k trvale udržitelnému rozvoji a zjistit, jak se k tomu staví právě jejich hostitelská rodina. První večer pak vyrazili někteří studenti surfovat, jiní do Rotterdamu na večeři, ostatní se projeli na člunech po řece Waal, které místní zdrobněle říkají „het Waaltje“.

1. června 2016

Ráno čeští studenti jeli do školy svých nizozemských protějšků Dalton Lyceum Barendrecht, poprvé na vypůjčených holandských kolech (mají tvar dámských kol a pohodlně se na nich po těch rovinkách na nizozemských stezkách jezdí). Po krátké prohlídce školy se studenti podívali na výsledky dotazníků z dubna. Vymysleli jsme pár doporučení a napsali také, jak těchto cílů dosáhnout. Odpoledne jsme vyrazili na kolech na exkurz do společnosti Florensis. Tady studenti viděli, jak používá společnost trvale udržitelné postupy při produkci rostlin ze semínek a řízků. Používají recyklovanou vodu na zavlažování rostlin. Společnost také přispívá k trvale udržitelné produkci rostlin v Africe (v Gambii a Keni). Kromě toho se společnost silně zasazuje o podporu životních podmínek místní komunity pomocí sociálních projektů (např. vzdělávací kurzy, podpora postavení žen). Toto je forma trvale udržitelného rozvoje společnosti. Večer studenti večeřeli ve svých hostitelských rodinách.

2. června 2016

Ráno jsme pracovali s „Atlasem evropských hodnot.“ Tato kniha a její internetové stránky ukazují odlišné postoje evropských zemí k problémům životního prostředí. Zjistili jsme, že Češi se více obávají těchto problémů, ale zároveň jsou pesimističtější, co se týče efektivního řešení těchto problémů. Potom jsme jeli na kole do čističky odpadních vod v Barendrechtu. Tady jsme viděli, jak se čistí odpadní voda pro 47.000 obyvatel. Voda je ve výsledku tak čistá, že ji lze vypustit do řeky. Čištění vody probíhá pomocí různých biologických procesů s využitím bakterií. Bakterie přidané do kalu jej zpracovávají a tím se množí, čímž vzniká tzv. aktivovaný kal. Ten se přečerpává zase na začátek procesu. V tomto uzavřeném okruhu se kal postupně zahušťuje. Přebytečný kal se odčerpává a spaluje. Vzniklá energie slouží pro vytápění domů nebo pro průmysl. Potom jsme jeli na kole do Hotspot Hutspot. To je restaurace v Rotterdamu, ve čtvrti Lombardijen. Dostali jsme přednášku o tom, jak funguje Hotspot Hustspot a jak je trvale udržitelný. Mluvili o jejich solárních panelů, vodních bojlerů, zahradě, kde pěstují jejich plodiny a o trvale udržitelném rozvoji tamní komunity. Řekli nám o své vizi do budoucna a také v čem vidí své poslání. Jejich posláním je podporovat soudržnost společnosti ve čtvrtích, kde mají pobočky svých restaurací. Další krokem je příprava levných zdravých jídel pro všechny. Potom co nám vše vysvětlili, nás rozdělili do tří skupin. První skupina šla vařit, uklízet a připravit místa v restauraci, druhá pracovala na zahradě, třetí dělala chodník. Potom jsme měli večeři v Hotspot Hutspot. Dostali jsme tříchodové menu, které se skládalo z thajské polévky, salátu s hovězím masem a banánové rolky v čokoládě. Dobře jsme se bavili a snažili se udělat něco dobrého pro komunitu Hotspot Hutspot.

3. června 2016

V pátek ráno nás ve škole navštívil zástupce radnice pro vzdělávání pan Van Noort. Projevil velký zájem o náš projekt a výsledky našeho dotazníku. Se studenty diskutoval o důvodech rozdílných postojů obyvatel obou našich zemí k životnímu prostředí. Mluvil také o své návštěvě města Louny, které navštívil v květnu.

Odpoledne jsme jeli na kole do Rotterdamu a navštívili ve starém přístavu památník, připomínající stoleté výročí návštěvy jednoho ze zakladatelů Československa T.G.Masaryka, který Rotterdam před sto lety navštívil. Právě při této návštěvě plánoval konkrétní podobu osamostatnění Československa.

Na konci dlouhého dne jsme se ještě vrátili do školy na společnou večeři se členy spolku Stedenband. Stejně jako ráno studenti krátce prezentovali své dojmy z aktivit v rámci našeho projektu a mluvili o rozdílech ve způsobech života a postojů k životnímu prostředí lidí v obou zemích. Členové Stednebandu představili své aktivity a pozvali studenty, aby se těchto aktivit v partnerských městech zúčastnili po skončení jejich projektu. Dva nizozemští studenti z loňské skupiny se již připojili a nad rámec těchto aktivit ještě letos v létě soukromě navštíví Louny. Jedním z cílů projektu je právě podpora udržitelnosti vztahů mezi našimi městy a právě takovéto aktivity cíle našeho projektu naplňují.

4. června 2016

Poslední den jsme navštívili Amsterdam. Kromě procházky po městě jsme zaměřili svou pozornost na důležitost výrobků podporující trvale udržitelný rozvoj (místní potraviny, oblečení a výrobky fair trade.)

5. června 2016

V sobotu ráno školní autobus a auta odvezli studenty do Amsterdamu na letiště Schiphol. Po našem druhém setkání jsme se emotivně rozloučili.