Nieuwsbrief duurzaamheidsproject Louny-Barendrecht

Uit wikigreen-nl
Ga naar: navigatie, zoeken

EU Flag.jpg

Eerste nieuwsbrief van het duurzaamheidsproject tussen Barendrecht ( Nederland) en Louny (Tsjechië )

De algemene doelstellingen van het duurzaamheidsproject.

Tijdens de week van 8 tot en met 13 maart 2015 hebben wij, Nederlandse en Tsjechische leerlingen, met elkaar kennis gemaakt in Louny. Wij woonden een programma over duurzaamheid bij, gefinancierd door de Europese Unie, maar na school hadden we ook leuke contacten. Het is een uitwisselingsproject, zodat de Nederlandse leerlingen in gastgezinnen sliepen. We oefenden ook onze kennis van het Engels met elkaar en we hebben veel geleerd over elkaars cultuur. In juni zullen de Tsjechische leerlingen naar Nederland komen om iets te leren over de Nederlandse cultuur.

In de ochtenden van deze week gingen we naar school en hebben we gesproken over duurzaamheid . We vergeleken de Nederlandse en de Tsjechische resultaten van het onderzoek, dat we voor elkaar gemaakt hadden. Dit deden we om uit te vinden hoe we in beide landen omgaan met duurzaamheid. We spraken over de resultaten en publiceerden deze op onze site: www.wikigreen.eu . De website bevat overeenkomsten, verschillen en de vooruitgang die we boekten tijdens het project. Met de uitkomst van het onderzoek proberen we aanbevelingen aan elkaars landen over het verbeteren van het milieu te geven. De website is in het Nederlands, Tsjechisch en Engels .

Op dinsdag 10 maart bezochten we een lokaal afvalverwerkingsbedrijf, waar we leerden hoe het afval wordt ingezameld, hergebruikt en verwerkt. Het doel van het project is om een zelfbewustzijn te ontwikkelen op het gebied van de milieuproblematiek. Met alle informatie die we verzameld hebben, zullen we lesmateriaal ontwikkelen voor toekomstige leerlingen. We leren onze generatie en toekomstige generaties wat te doen voor het hebben van een betere planeet . De belangrijkste onderwerpen die we onderzoeken, zijn: afval, energie, water en transport. We hopen het milieu te verbeteren. Wij willen een groene planeet hebben voor de jongere generatie, want we willen de natuur houden zoals zij nu is.

De Tsjechische studenten kijken uit naar het bezoek aan Nederland om iets over de Nederlandse cultuur te leren.

Specifieke doelstellingen van de eerste ontmoeting

Voordat we elkaar ontmoetten, hebben beide scholen een enquête afgenomen. We voegden de enquêtes samen (elke school 10 vragen ) en lieten de vragen beantwoorden door ten minste 100 leerlingen van beide scholen. Toen we elkaar de eerste dag ontmoetten, hadden beide groepen de resultaten bij zich. We wilden deze resultaten vergelijken, dus moesten we deze in percentages omzetten. Na het omzetten van alle resultaten, plaatsten we de cijfers naast elkaar in een Word-document. We schreven dit allemaal in het Engels , Nederlands en Tsjechisch. Door het op deze manier te doen, konden we gemakkelijk zien hoeveel procent van de Nederlandse en Tsjechische leerlingen een specifiek antwoord op een vraag had gegeven. We zetten de resultaten van de enquêtes vervolgens op de Wikigreen en ook onze interpretatie van de statistische gegevens.

De volgende dag wilden we de resultaten vergelijken en praten over de verschillen en overeenkomsten. We wilden nadenken over de redenen waarom de resultaten soms verschillend waren. Allereerst hebben we dit in groepen van zes, en later op de dag met de hele klas besproken. We zijn erachter gekomen dat de Nederlandse en Tsjechische mensen een andere levensstijl hebben. In de praktijk zagen we dit door een bezoek te brengen aan een lokale afvalverwerker. Hier werd duidelijk hoe afval wordt gescheiden in de Tsjechische Republiek.

De volgende dag, woensdag 11 maart, beschreven we de algemene redenen waarom onze levensstijlen verschillend zijn. Deze hebben we ook op Wikigreen geplaatst. Nu (woensdagmiddag) is het bijna lunchtijd. Na de lunch zullen we een paardenboerderij bezoeken om het stadsleven te vergelijken met het leven op het platteland. Later zullen we ook de burgemeester van Louny en een deel van de leden van de Club van 2020 (de plaatselijke stedenband) bezoeken.

Een algemeen overzicht van de activiteiten en de dingen die we leerden

Tijdens onze reis naar Louny, hebben we een heleboel dingen gedaan. Sommige dingen waren om elkaar te leren kennen en andere dingen waren gerelateerd aan het project. De Tsjechische en Nederlandse leerlingen hebben een heleboel dingen voorbereid op hun eigen school voor het bezoek, zoals mensen te vragen een enquête in te vullen en een nieuwsbrief over duurzaamheid te maken.

Tijdens dit project sliepen de Nederlandse leerlingen in de huizen van de Tsjechische leerlingen. Op deze manier konden we zien hoe de families wonen en wat ze doen met duurzaamheid. We zagen hoe de Tsjechische leerlingen naar school gaan en wat voor soort producten zij overdag gebruiken.

In de Tsjechische Republiek gingen we naar een afvalverwerker om te zien hoe de Tsjechische mensen hun afval scheiden. Het was erg interessant en we hebben veel geleerd. We gingen ook naar een boerderij om de verschillen tussen het stadsleven en wonen op het platteland te zien. Tijdens de reis zijn we met leden van de Club 2020 bijeengekomen om te praten over ons project en de band tussen Louny en Barendrecht. Het was leuk om dit mee te maken, omdat we niet wisten deze twee steden een band met elkaar hebben.

We deden ook een heleboel leuke dingen om elkaar te leren kennen. Zo gingen we ‘speed daten’ op de eerste dag, waarbij we één minuut hadden om iets over onszelf te vertellen. We gingen naar het bowlingcentrum en we genoten ervan. Een deel van de leerlingen beklommen een heuvel in hun vrije tijd. Op dinsdag beklommen we de kerktoren van Louny om de stad te zien van boven, het was een indrukwekkend uitzicht. Op woensdag avond hadden we een diner met de hele groep en daarna gingen we naar de bioscoop. We bezochten Praag en speelden mini -golf op donderdag en helaas moesten de Nederlandse leerlingen naar op vrijdag weer naar huis.