Evaluatie van de enquête 2016 op mesoniveau (bedrijven)

Uit wikigreen-nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Evaluatie van de enquête 2016 op meso-niveau (bedrijven)

Vraag 1:
Gebruikt het bedrijf zonnen-energie voor de productie van elektriciteit?

De antwoorden zijn fifty-fifty. Dus 50 procent zet ja en de andere 50 procent zegt nee. De Nederlandse bedrijven zeiden allemaal ja, maar de Tsjechische bedrijven zeiden allemaal nee.

We vinden dat de Tsjechische bedrijven meer zonnen-energie zouden moeten gebruiken. Zo rond de 70 of 80 procent.

Vraag 2:

Verwerkt het bedrijf overblijfselen van het niet-gebruikte materiaal?

70 procent van de bedrijven zeiden ja en 30 procent zei nee. Zowel bij de Nederlandse als de Tsjechische bedrijven zei 60 procent ja en 40 procent nee. De uitkomst is goed omdat de meerderheid van de bedrijven recyclen, maar het kan altijd beter.

Vraag 3:

Recyclet uw bedrijf elektrisch en elektronisch afval?

In Nederland wordt 83,8% van het elektrische afval van de onderzochte Nederlandse bedrijven gerecycled, terwijl dat bij de Tsjechische bedrijven maar 60% is. We kunnen concluderen dat de Nederlandse bedrijven proberen meer milieu bewuster te zijn dan de Tsjechische bedrijven.

Vraag 4:

Gebruikt uw bedrijf natuurlijke brandstof?

Slechts 16,7% van de Nederlandse bedrijven gebruiken natuurlijke brandstoffen, maar in Tsjechië gebruikt 20% van de onderzochte bedrijven natuurlijke brandstoffen. We kunnen concluderen dat de Tsjechische bedrijven meer milieu vriendelijk dan de Nederlandse bedrijven op het gebied van brandstof.

Vraag 5:

Heeft uw bedrijf een programma voor de bescherming van het milieu/duurzaamheid?

9 van de 11 bedrijven heeft wel een programma voor het beschermen van het milieu. Dit komt er op neer dat 82% dit dus wel doet en dat 18% van de bedrijven dit niet doet. Bij de bedrijven uit Tsjechië hadden er 3 wel een programma en 2 niet. Bij de Nederlandse bedrijven waren dit er 5 wel en 1 niet. Wij vinden dat het goed is dat een bedrijf een programma heeft voor de bescherming van het milieu. De uitkomst is daarom positief want ruim de meerderheid van de bedrijven heeft wel een programma.

Vraag 6:

Steunt uw bedrijf doelen? Bijvoorbeeld: WWF en Greenpeace?

3 van de 11 bedrijven steunt wel goede doelen. Dit komt er op neer dat 27% wel goede doelen steunt en dit wil zeggen dat 73% dit niet doet.
Bij de bedrijven uit Tsjechië steunen er geen een goed doel en bij de Nederlandse bedrijven steunen er 2 van de 6 een goed doel.
De uitkomst vinden wij te laag, want geld geven aan een goed doel is een goede zaak.

Vraag 7:

Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk is duurzaamheid voor uw bedrijf?

5 bedrijven gaven een 10, 5 bedrijven gaven een 8 en één bedrijf gaf een 9. Gemiddeld geven deze bedrijven dus een 9. Als we kijken naar wat voor cijfers Tsjechische bedrijven geven, krijgen we een gemiddeld cijfer van een 9,6. Dit gemiddelde bestaat uit vier tienen en een negen. Nederlandse bedrijven geven gemiddeld een 8,4. Dit gemiddelde bestaat uit een negen, een tien en vier achten.

Vraag 8:

Hoe probeert uw bedrijf CO2 uitstoot te verminderen?

Drie bedrijven zeggen dat ze geen CO2 uitstoten. Deze bedrijven hoeven dus niets te doen om de CO2 uitstoot te verminderen. De andere bedrijven proberen op verschillende manieren CO2 uitstoot te verminderen. Hieruit blijkt dat 72,7% van de bedrijven actief bezig is met de vermindering van CO2 uitstoot. Alle bedrijven die geen CO2 uitstoten zijn Tsjechisch.

Vraag 9

Waar koopt uw bedrijf de benodigde grondstoffen voor de productie? Is dit de meest efficiënte plaats? (in termen van energie)

De antwoorden van ons onderzoek waren:

 • - We kopen geen grondstoffen voor de productie (dit antwoord werd twee keer gegeven)
 • - We kopen onze grondstoffen op verschillende plekken over de hele wereld en we kopen ze zo efficiënt mogelijk (dit antwoord werd vier keer gegeven)
 • - We kopen onze grondstoffen van lokale verkopers en de energie wordt deels zelf gemaakt en het andere deel wordt bij bedrijven die groene energie produceren gekocht
 • - We kopen onze grondstoffen van boeren zo dicht mogelijk bij het bedrijf of we gebruiken grondstoffen die door het bedrijf zelf gemaakt zijn. We gebruiken altijd de meest efficiënte locatie
 • - We krijgen onze grondstoffen van huishoudens
 • - We kopen geen grondstoffen, maar we gebruiken waterenergie
 • - We kopen onze grondstoffen bij een benzinestation

We zijn blij met deze antwoorden, omdat de bedrijven zo duurzaam en efficiënt mogelijk proberen te zijn.

De antwoorden van de Tsjechische bedrijven waren:

 • - We kopen onze grondstoffen bij een benzinestation
 • - We kopen onze grondstoffen op verschillende plekken over de hele wereld en we kopen ze zo efficiënt mogelijk
 • - We kopen geen grondstoffen, maar we gebruiken waterenergie
 • - We krijgen onze grondstoffen van huishoudens
 • - We kopen geen grondstoffen voor de productie

De antwoorden van de Nederlandse bedrijven waren:

 • - We kopen geen grondstoffen voor de productie
 • - We kopen onze grondstoffen op verschillende plekken over de hele wereld en we kopen ze zo efficiënt mogelijk (dit antwoord werd drie keer gegeven)
 • - We kopen onze grondstoffen van boeren zo dicht mogelijk bij het bedrijf of we gebruiken grondstoffen die door het bedrijf zelf gemaakt zijn. We gebruiken altijd de meest efficiënte locatie
 • - We kopen onze grondstoffen van lokale verkopers en de energie wordt deels zelf gemaakt en het andere deel wordt bij bedrijven die groene energie produceren gekocht

Vraag 10

Scheidt het bedrijf verschillende soorten afval, zoals papier en plastic?

10 van de 11 bedrijven zeiden ja, dus dat is 91%
1 van de 11 bedrijven zei ja, dus dat is 9%
0 van de 11 bedrijven zei nee, dus dat is 0%
100% van de Tsjechisch bedrijven zei ja
83% van de Nederlandse bedrijven zei ja
17% van de Nederlandse bedrijven zei gedeeltelijk