Výsledky dotazníku 2016: Porovnání verzí

Z wikigreen-cs
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „<strong>Výsledky dotazníku 2016 Otázka č. 1: Využívá vaše firma solární energii pro výrobu elektřiny?</strong> Odpovědi jsou padesát na pa…“)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 +
[[File:Logo.jpg]]
 
<strong>Výsledky dotazníku 2016
 
<strong>Výsledky dotazníku 2016
  

Verze z 21. 6. 2016, 15:27

Logo.jpg Výsledky dotazníku 2016

Otázka č. 1:

Využívá vaše firma solární energii pro výrobu elektřiny?

Odpovědi jsou padesát na padesát. Takže 50 procent říká ano a dalších 50 procent říká ne. Z Holandských firem říká 100 procent ano. A z Českých firem říká 100 procent ne. Myslíme si, že v České republice více firem používá solární energii, okolo 70-80 procent.

Otázka č. 2:

Recykluje vaše firma nespotřebovaný materiál?

70 procent odpovědělo ano na tuto otázku. 30 procent odpovědělo ne. Nizozemské i české firmy odpověděly to samé. 60 procent říká ano a 40 procent říká ne. Myslím si, že výsledky jsou dobré, protože hodně firem recykluje.

Otázka č. 3:

Recykluje Vaše společnost elektrické odpady, které vyprodukuje?

V Nizozemsku 83,3% firem recykluje jejich elektrický odpad, kdežto v České republice je to pouze 60%. Z toho vyplývá, že nizozemské firmy se snaží být více šetrné k životnímu prostředí.

Otázka č. 4:

Používají auta ve vaší společnosti alternativní paliva?

Pouze 16,7% nizozemských společností používá zemní plyn, avšak v České republice je to 20%. Z toho můžeme usoudit, že české firmy se snaží více přejít na alternativní paliva a být tak šetrnější k přírodě než firmy v Nizozemsku.

Otázka č. 5:

Mají společnosti nějaký program na ochranu životního prostředí / pro zachování trvale udržitelného rozvoje?

9 z 11 má program na ochranu životního prostředí. Shrnuto 82% má program na podporu životního prostředí a 18% ne. V České Republice mají program 3 z 5 společností a v Nizozemsku 5 ze 6. Náš názor na výsledek je: Skvělý výsledek, protože je dobré když společnosti podporují a starají se o životní prostředí. Proto jsme spokojeni s výsledky. Většina společností totiž takový program má.

Otázka č. 6:

Podporuje vaše společnost charitu, např. WWF a Greenpeace?

3 z 11 společností podporuje charity, shrnuto 27% podporuje charity a 78% ne. Žádná ze společností v České Republice charitu nepodporuje a v Nizozemsku pouze 2 ze 6 společností. Podle nás je výsledek příliš nízký, protože přispívání na charitu je dobré.

Otázka č. 7:

Na škále od 1 do 10, vyberte jak důležité je pro vaší společnost životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj.

Průměrná odpověď na tuto otázku bylo číslo 9. Odpověď se skládá z pěti odpovědí 10, pěti odpovědí 8 a jedné odpovědi 9. Pokud se na to podíváme zblízka, vidíme, že čtyři české společnosti dávají 10 a jedna 8. Což dává průměr 9,6. Když se podíváme na nizozemské společnosti, vidíme, že jedna společnost dává 9, jedna 10 a čtyři 8, což dává průměr 8,4.

Otázka č. 8:

Jak se vaše společnost snaží redukovat obsah CO2 vypuštěný do ovzduší?

72,7% společností odpovědělo na tuto otázku kladně a uvedli i nějaké způsoby. Ostatní společnosti odpověděly, že neprodukují žádné emise CO2 a tím pádem se nemusí snažit emise snižovat.

Otázka č. 9:

Kde vaše společnost nakupuje potřebné suroviny pro výrobu? Je to nejefektivnější místo? (Pokud jde o energii)

Odpovědi, které jsme dostali na základě našeho průzkumu:

 • - Nekupujeme nezpracované suroviny pro výrobu (tato odpověď byla uvedena dvakrát)
 • - Nakupujeme naše materiály na několika místech po celém světě a kupujeme je co nejefektivněji (tato odpověď byla uvedena čtyřikrát)
 • - Nakupujeme naše materiály od místních prodejců a energie je z části produkována vlastními zdroji a další část kupujeme od společností, které vyrábějí zelenou energii
 • - Nakupujeme naše materiály od farmářů, které jsou co nejblíže k firmě jak jen to je možné, nebo používáme materiály vyrobené firmou samotnou. Vždy používáme nejefektivnější umístění
 • - Dostáváme naše požadované materiály z domácností
 • - Nekupujeme suroviny, ale využíváme vodní energii
 • - Dostáváme naše suroviny z rafinérie


Jsme spokojeni s odpovědí, protože společnosti dbají na to, aby byly udržitelné a efektivní, jak jen to je možné.

Odpovědi českých firem byly:

 • - Dostáváme naše suroviny z rafinérie
 • - Nakupujeme naše materiály na několika místech po celém světě a kupujeme je co nejefektivněji
 • - Nekupujeme suroviny, ale využíváme vodní energii
 • - Dostáváme naše požadované materiály z domácností
 • - Nekupujeme nezpracované suroviny pro výrobu
Odpovědi nizozemských firem byly:
 • - Nekupujeme nezpracované suroviny pro výrobu
 • - Nakupujeme naše materiály na několika místech po celém světě a kupujeme je co nejefektivněji (tato odpověď byla uvedena třikrát)
 • - Nakupujeme naše materiály od farmářů, které jsou co nejblíž k firmě jak jen to je možné, nebo používáme materiály vyrobené firmou samotnou. Vždy používáme nejefektivnější umístění
 • - Nakupujeme naše materiály od místních prodejců a energie je z části produkována vlastními zdroji a další část kupujeme od společností, které vyrábějí zelenou energii.

Otázka č. 10:

Třídí vaše společnost různé druhy odpadu, jako je plast nebo papír?

- 10 z 11 řeklo ano, takže to je 91%
- 1 z 11 odpověděla částečně, takže 9%
- 0 z 11 odpověděla ne, takže 0%
- 100% z českých společností řeklo ano
- 83% z nizozemských společností řeklo ano
- 17% z nizozemských společností řeklo částečně