Newsletter projektu na téma udržitelnost Louny - Barendrecht: Porovnání verzí

Z wikigreen-cs
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „ Soubor:Logo.jpg<br /> Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor…“)
 
 
Řádka 24: Řádka 24:
 
Když jsme se setkali první den, měli jsme všichni výsledky svých dotazníků s sebou. Čeští studenti měli výsledky, které získali od českých studentů a nizozemští studenti výsledky stejných dotazníků zodpovězených ve své škole nizozemskými studenty. Abychom mohli výsledky z obou škol porovnat, museli jsme výsledky převést do procent. Poté jsme otázky a jejich výsledky zapsali do textového souboru. Psali jsme vše anglicky, holandsky a česky. To nám umožnilo porovnat výsledky u jednotlivých otázek. <br />
 
Když jsme se setkali první den, měli jsme všichni výsledky svých dotazníků s sebou. Čeští studenti měli výsledky, které získali od českých studentů a nizozemští studenti výsledky stejných dotazníků zodpovězených ve své škole nizozemskými studenty. Abychom mohli výsledky z obou škol porovnat, museli jsme výsledky převést do procent. Poté jsme otázky a jejich výsledky zapsali do textového souboru. Psali jsme vše anglicky, holandsky a česky. To nám umožnilo porovnat výsledky u jednotlivých otázek. <br />
 
Následující den jsme výsledky porovnávali a mluvili o podobnostech a odlišnostech výsledků. Chtěli jsme se zamyslet nad tím, proč se naše výsledky liší. Nejprve jsme pracovali ve skupinách po šesti a poté jsme o tom mluvili s celou skupinou. Byl to způsob, jak poznat životní styl Čechů a Nizozemců. Odpoledne jsme navštívili sběrný dvůr, abychom se seznámili se způsobem třídění a následného zpracování odpadu v Lounech. <br />
 
Následující den jsme výsledky porovnávali a mluvili o podobnostech a odlišnostech výsledků. Chtěli jsme se zamyslet nad tím, proč se naše výsledky liší. Nejprve jsme pracovali ve skupinách po šesti a poté jsme o tom mluvili s celou skupinou. Byl to způsob, jak poznat životní styl Čechů a Nizozemců. Odpoledne jsme navštívili sběrný dvůr, abychom se seznámili se způsobem třídění a následného zpracování odpadu v Lounech. <br />
Ve středu jsme sepsali hlavní důvody odlišností v našich životních stylech, které jsme umístili na stránku [www.wikigreen.eu]. Odpoledne jsme vlakem navštívili venkovskou farmu s koňmi, abychom mohli porovnat životní styl ve městě a na venkově. Večer jsme se setkali se členy Clubu 2020, což je spolek, který již 25 let organizuje různé akce v rámci partnerství měst Louny a Barendrecht. Povídali jsme si o svazku měst a o našich dosavadních aktivitách, co se projektu i vzájemného poznávání týče, o našich dojmech a zážitcích.<br />
+
Ve středu jsme sepsali hlavní důvody odlišností v našich životních stylech, které jsme umístili na stránku [http://www.wikigreen.eu]. Odpoledne jsme vlakem navštívili venkovskou farmu s koňmi, abychom mohli porovnat životní styl ve městě a na venkově. Večer jsme se setkali se členy Clubu 2020, což je spolek, který již 25 let organizuje různé akce v rámci partnerství měst Louny a Barendrecht. Povídali jsme si o svazku měst a o našich dosavadních aktivitách, co se projektu i vzájemného poznávání týče, o našich dojmech a zážitcích.<br />
 
Ve čtvrtek jsme navštívili Prahu.<br />
 
Ve čtvrtek jsme navštívili Prahu.<br />
 
<br />
 
<br />

Aktuální verze z 22. 3. 2015, 09:54

Logo.jpg
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


Newsletter č.1

projektu na téma trvalé udržitelnosti mezi městem Louny (Česká republika) a Barendrecht (Nizozemsko)

Hlavní cíle projektu
Během druhého březnového týdne, 8. - 13. 3. 2015, navštívila skupina dvanácti studentů z 800 km vzdáleného nizozemského Barendrechtu studenty v Lounech. Jednalo se o první setkání v rámci tříletého projektu Evropské Unie Erasmus + partnerství škol na téma trvale udržitelný rozvoj. Během každého roku proběhnou vždy dvě setkání – jedno v České republice a druhé v Nizozemsku. Protože jsou studenti ubytováni v rodinách, mají možnost se tak seznámit s kulturou druhé země a procvičit si intenzivně svou angličtinu. Druhé letošní setkání je naplánováno na začátek června, kdy čeští studenti vycestují do Barendrechtu.

V rámci projektu mají studenti zadané úkoly. Některé z nich plní během roku, jiné v rámci zmíněných setkání.

Následující část zpravodaje zpracovali studenti při týmové práci v jednotlivých skupinách, a snaží se přiblížit záměry projektu a aktivity studentů.


Průběh prvního setkání

Než jsme se setkali, zpracovala každá škola dotazník, který obsahoval deset otázek. V dalším kroku jsme oba dotazníky spojili a oslovili 100 studentů v obou školách, aby na ně odpověděli.
Když jsme se setkali první den, měli jsme všichni výsledky svých dotazníků s sebou. Čeští studenti měli výsledky, které získali od českých studentů a nizozemští studenti výsledky stejných dotazníků zodpovězených ve své škole nizozemskými studenty. Abychom mohli výsledky z obou škol porovnat, museli jsme výsledky převést do procent. Poté jsme otázky a jejich výsledky zapsali do textového souboru. Psali jsme vše anglicky, holandsky a česky. To nám umožnilo porovnat výsledky u jednotlivých otázek.
Následující den jsme výsledky porovnávali a mluvili o podobnostech a odlišnostech výsledků. Chtěli jsme se zamyslet nad tím, proč se naše výsledky liší. Nejprve jsme pracovali ve skupinách po šesti a poté jsme o tom mluvili s celou skupinou. Byl to způsob, jak poznat životní styl Čechů a Nizozemců. Odpoledne jsme navštívili sběrný dvůr, abychom se seznámili se způsobem třídění a následného zpracování odpadu v Lounech.
Ve středu jsme sepsali hlavní důvody odlišností v našich životních stylech, které jsme umístili na stránku [1]. Odpoledne jsme vlakem navštívili venkovskou farmu s koňmi, abychom mohli porovnat životní styl ve městě a na venkově. Večer jsme se setkali se členy Clubu 2020, což je spolek, který již 25 let organizuje různé akce v rámci partnerství měst Louny a Barendrecht. Povídali jsme si o svazku měst a o našich dosavadních aktivitách, co se projektu i vzájemného poznávání týče, o našich dojmech a zážitcích.
Ve čtvrtek jsme navštívili Prahu.

Přehled aktivit a informací, které jsme získali
Během našeho pobytu v Lounech jsme udělali spoustu věcí. Některé aktivity sloužily k tomu, abychom se lépe poznali, zatímco jiné se vztahovaly k našemu projektu.
Mnohé věci jsme stejně jako čeští kolegové připravili už před návštěvou v Lounech. Seznamovali jsme se s problematikou trvale udržitelného rozvoje, vytvořili dotazník ve svém jazyce, poté ho přeložili do angličtiny. Z angličtiny do vlastního jazyka jsme museli naopak přeložit otázky od druhé skupiny studentů. Vznikl tak dotazník s celkem 20 otázkami, na který odpovídala stovka studentů z každé školy. Dalším krokem bylo sečtení výsledků. Během návštěvy jsme byli ubytováni v rodinách českých studentů. Tímto způsobem jsme se mohli seznámit s rodinným životem v České republice, a ověřit si tak, jak jejich hostitelská rodina přistupuje k otázce trvalé udržitelnosti. Viděli jsme, jak čeští studenti chodí nebo jezdí do školy, jaké výrobky během dne používají. Navštívili jsme také sběrný dvůr, kde jsme viděli, do jaké míry se tu může třídit odpad. Mohli jsme vše porovnávat s našimi zkušenostmi, diskutovat a dávat si vzájemně rady. Bylo to moc zajímavé a poučné. Také jsme navštívili farmu na venkově, abychom viděli rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici.
Setkali jsme se také se zástupci Clubu 2020, povídali si s nimi o našem projektu a partnerství našich měst. Bylo to hezké, že jsme se o tom dozvěděli, protože jsme netušili, že mezi našimi městy už spojení existuje, a to dokonce již 25 let!
Také jsme dělali zábavné věci, hlavně proto, abychom se seznámili. Během prvního dne jsme se seznamovali pomocí „speed dating.“ Měli jsme krátký časový interval na to, abychom řekli něco o sobě partnerovi, který seděl proti nám. Pak jsme se posunuli a seznamovali se s dalším studentem. Během týdne jsme trávili volný čas společně, abychom se lépe poznali a pobavili se. Vystoupili jsme například na věž lounského kostela, odkud byl působivý pohled do okolí. Někteří z nás dokonce vylezli na kopec! Bohužel v pátek jsme se museli rozloučit a odjet domů.

Také jsme se jeli podívat do Prahy
Mnoho lidí se při stavbě nového domu snaží o využití obnovitelných zdrojů energie. Zajímalo nás, zda se něco takového dá realizovat i v centrech měst. Historické domy jsou památkově chráněny, takže zateplení nebo viditelné umístění solárních panelů není možné. Překvapilo nás ale, že u některých novějších budov s plochou střechou i v centru Prahy solární panely umístěné jsou, a to tak, že z ulice nejsou vůbec viditelné. Příkladem je Nová scéna patřící Národnímu divadlu, střechy obou jejích budov jsou pokryté těmito panely. Řada větších budov na nábřeží Vltavy zase využívá vodu z řeky Vltavy k vytápění pomocí tepelných čerpadel – např. Národní divadlo, Rudolfinum, Galerie Mánes.

Zajímavost
Studenti se na sebe tak těšili, že z vlastní iniciativy již před svým prvním setkáním vytvořili webovou stránku, kam umístili svoje profily a fotografie. Považovali za užitečné se o sobě něco dozvědět ještě dříve, než se setkají osobně.